Inleiding

Ronald van Vugt heeft een grote ervaring in zijn expertisegebied. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal voorbeelden. Als u meer informatie wilt, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Ronald.

Microsoft .NET Architect
Binnen Rijkswaterstaat vindt een grote consolidatieslag plaats om de decentrale infrastructuur te centraliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste virtualisatietechnieken door middel van VMWare ESX. In mijn rol als Microsoft .Net Architect heb ik de Microsoft .NET infrastructuur ontwikkeld, opgezet en ge´ntegreerd in de bestaande Active Directory infrastructuur.

Manager dienstverlening en productmanager Microsoft
In mijn rol als productmanager Microsoft en later manager dienst-verlening is de Microsoft dienstverlening opgezet voor een middelgroot IT Bedrijf. Een belangrijke productontwikkeling hierbij is desktop management geweest. Er is een totaalconcept ontwikkeld rondom desktop management.

Migratie van Novell naar Windows 2000
Voor een middelgroot ziekenhuis (800 werkplekken) ben ik verantwoordelijk geweest voor de totale uitvoering van een migratietraject van Novell naar Windows 2000, vanaf het advies, ontwerp (inclusief Active Directory), implementatie en borging in de beheerorganisatie.

Architect ASP infrastructuur
Het gezamenlijk met vier andere architecten ontwerpen van de ASP infra-structuur voor totaal 30.000 gebruikers, gebaseerd op Citrix . Mijn primaire aandachtsgebieden waren het ontwerp van de opslag, portal systeem, hoge beschikbaarheid, Internet Information Server (IIS), Active Directory en antivirus.

Technisch implementatiemanager
Technisch implementatie manager van een grootschalig project binnen de sociale zekerheid met als doel de uitvoering van de werkeloosheidswet efficiŰnter en rechtmatiger uit te voeren. Ik ben verantwoordelijk voor het implementeerbaar opleveren van applicaties, het adviseren van de projectdirectie, de overdracht van het technisch beheer naar de staande organisatie en de landelijke uitrol van de applicaties door middel van Microsoft Systems Management Server (ongeveer 2500 werkplekken verdeeld over 30 locaties). Voor het uitvoeren van de werkzaamheden stuur ik een team van vijf specialisten aan en rapporteer ik aan de projectdirecteur. Totale grote van de projectorganisatie is 150 projectleden met een budget van 160 miljoen gulden.

Technisch projectleider
Technisch projectleider voor een landelijk berichten systeem voor het implementeren van een 'ÚÚn loket' gedachte van uitvoerende instanties in de sociale zekerheid (Centrum Werk en Inkomen of CWI’s). Doel hierbij is de diverse betrokken uitvoerende partijen aan te sturen en de activiteiten te co÷rdineren voor een 10 tal pilot locaties om zo tot een landelijk uit te rollen model te komen.

IT Projectmanager
Als IT projectmanager ben ik werkzaam voor twee projectgroepen voor een internationaal petrochemisch bedrijf. In deze projectgroepen zitten de projectmanagers en engineers die zich bezighouden met het projectma-nagement van de bouw voor twee nieuwe fabrieken. De daadwerkelijke bouw is uitbesteed aan een contractor. Mijn rol als IT projectmanager kan onderverdeeld worden in twee hoofdactiviteiten. Op de eerste plaats zorg-dragen voor een probleemloze KA binnen de projectorganisatie en de elek-tronische communicatie met de contractor. Deze activiteit voer ik samen uit met twee operationele support mensen die ik aanstuur. Op de tweede plaats controleren of de gespecificeerde IT middelen op de fabrieken door de contractor juist worden aangelegd en dit rapporteren aan de projectdirecteur.

Migratie van Novell naar Windows 2003
Voor gemeente Alkmaar heb ik het projectplan (gebaseerd op Prince 2) en ontwerp gemaakt voor de migratie van Novell naar Windows 2003 en het implementeren van desktopmanagement door middel van de tool Altiris.

Ontwerp en implementatie hoog beschikbare webapplicatie
Voor de infrastructuur van de webapplicatie gezondzoeken heb ik het infrastructuurontwerp gemaakt en ge´mplementeerd. Het ontwerp is gebaseerd op Windows en Microsoft Application Centre om een hoge beschikbaarheid te garanderen.

Hoofd interne automatisering Brunel IT
Als hoofd interne automatisering heb ik de volledige infrastructuur ontworpen en opgezet voor Brunel IT (totaal ongeveer 1200 medewerkers). Ge´mplementeerd is een Windows NT netwerk op 14 kantoren in drie landen, inclusief het WAN. Hierna is steeds extra functionaliteit aan het netwerk toegevoegd, zoals de implementatie van TeamWARE 5.1 als groupware, inbelfaciliteiten en Intranet gekoppeld met Lotus Notes. Lotus Notes is hierbij ingezet als kennis management tool voor de netwerkspecialisten. Tevens is de automatiseerderafdeling en beheerorganisatie opgezet. In de functie van hoofd interne automatisering stuurde ik uiteindelijk 6 systeembeheerders/helpdesk medewerkers aan.